Кафедра Економіки і підприємництва

Круш Петро Васильвич

Завідувач кафедри
Круш Петро Васильвич
кандидат економічних наук, професор
тел.: (044) 204-98-58
e-mail: kafedra-ep@kpi.ua

Секретар кафедри
Шевчук Наталія Анатоліївна
тел.: (044) 204-98-60

http://www.keip.kpi.ua

Кафедру Економіки і підприємництва було створено у квітні 1992 року під назвою «Кафедра економіки і організації промислових технологій та енергетики». Кафедру очолив і з того часу беззмінно керує відомий економіст-науковець П.В. Круш — професор, кандидат економічних наук, автор понад 150 методичних і наукових праць, монографій та підручників.

У 2001 році на кафедрі в рамках факультету менеджменту та маркетингу відкрито спеціальність «Економіка підприємства» і розпочато підготовку фахівців рівня «бакалавр» з відривом від виробництва та без відриву від виробництва ІV рівня акредитації. У зв'язку з цим кафедру було перейменовано у кафедру економіки і підприємництва, що сьогодні готує фахівців — економістів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

На кафедрі працює 48 викладачів: 4 доктори економічних наук, професори, 21 доценти, кандидати наук, 4 старші викладачі, кандидати наук, 19 — старших викладачів, асистентів.
Кафедра обслуговує 10 інститутів і факультетів НТУУ «КПІ», забезпечує викладання понад 50 дисциплін.

 

Кафедра економіки та підприємництва здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 051 «Економіка» 

Спеціалізація - «Економіка підприємства»