Дисертаційні радиУ Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» діє спеціалізована вчена рада Д26.002.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» .

Голова ради:  Кейдич І.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Заступник голови: Войтко С.В., д.е.н., професор, в.о.зав. кафедри міжнарожної економіки.

Вчений секретар: Зозульов О.В., к.е.н., професор, професор кафедри промислового маркетингу.