Напрями підготовки

 

 

Перелік спеціальностей, за яким відбувається підготовка за третім (науково-освітнім) рівнем (PhD) на факультеті менеджменту та маркетингу:

 


051 «Економіка»

 


073 «Менеджмент»

 


075 «Маркетинг»

 

 

 

Перелік спеціальностей, за яким відбувається підготовка наукових кадрів (кандидатів наук) на факультеті менеджменту та маркетингу:

 


08.00.01 «Економічна теорія та історія економічних вчень»;

 


08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;

 


08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;

 


08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»;

 


08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»;

 


01.05.04 «Системний аналіз та теорія прийняття рішень».