Наукові теми


Напрями наукових досліджень факультету менеджменту та маркетингу:

Напрям факультету:
Актуальні проблеми економіки і управління
 

Кафедри:

 

 
1.     
Менеджменту
Управління інноваційною діяльністю в умовах економіки знань
Управління діяльністю промислових підприємств в умовах нестабільного середовища
2.     
Промислового маркетингу
Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств
3.     
Економіки і підприємництва
Теоретичні та методичні проблеми розвитку національної економіки
4.     
Теоретичної і прикладної економіки
Глобальна парадигма формування промислового потенціалу: імперативи становлення та розвитку
5.     
Міжнародної економіки
Міжнародне науково-технічне співробітництво
6.     
Математичного моделювання економічних систем
Теорія управління та інформаційні технології у формуванні стратегії розвитку економічних систем
 
У відповідності до означених напрямів наукових досліджень на факультеті виконуються держбюджетні, госпрозрахункові та ініціативні наукові теми, у виконанні яких приймають участь аспірантита докторанти факультету.

Докладна інформація щодо наукової тематики, за якою відбувається підготовки доктороів філософії та докторів наук, на сайтах відповідних кафедр.