Наукові теми, що виконувались на факультеті


Детальна інформація, щодо міжнародних, держбюджетних, госп.розрахункових та ініціативних тем факультету знаходиться у звітах факультету з наукової діяльності.


Тематичний план факультету менеджменту та маркетингу по роках:Деякі приклади наукових досліджень розробок факультету за пріоритетними напрямами у 2002-2010 рр.

 
Міжнародне наукове співробітництво

 

Fostering Regional Innovation and Development through Anchors and Networks: A Cross Regional Comparison in an Evolving International Context («Заохочення регіональних інновацій та розвитку через базові організації та мережі: порівняння регіонів в інтернаціональному контексті»)

 

Грантова угода №225546 SSH-CT-2008-225546-FRIDA

Підстава для проведення роботи: EU Seventh Framework Programme,

Grant Agreement number 225546

 

Координатор проекту:                    University of Bologna – UNIBO, Італія

Джерело фінансування:                  University of Bologna – UNIBO, Італія

 

Замовник: Комісія Європейського Економічного Співтовариства (Брюссель, Бельгія), координатор Університет ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA DI BOLOGNA (Італія)

Термін виконання роботи: початок – 1 лютого 2009 р., закінчення – 31 грудня 2010р.                   

 

Проект виконується в межах 7-ї Рамкової  програми ЄС. До міжнародного консорціуму, окрім НТУУ «КПІ», входять університети міст Болонья та Катанья (Італія), Гренобля (Франція), Катовіц (Польща), Брайтону (Велика Британія) та Кайзерслаутерну та Мангайму (Німеччина).

 

 
Держбюджетні науково-дослідні теми:

 

НДР № 2565ф

«Фінансово-податковий механізм в забезпеченні конкурентоспроможності стратегічних товарних ринків в умовах структурно - інноваційних перетворень в Україні» (науковий керівник – чл..-кор. НАН У, професор Голиков В.І.),

замовник - Міністерство освіти та науки України.

№ держреєстрації 0102u000924, КВНТД П.2.29.02.02, УДК 338.242

Термін виконання 2002-2003 рр

 

НДР № 2766ф 

«Комплексний аналіз, оцінка розвитку, імітаційна модель поведінки суб’єктів малого бізнесу» (науковий керівник – д.е.н., професор Яловой Г.К.) , замовник - Міністерство освіти та науки України.

№ держреєстрації    0104u000847             КВНТД П.2.29.02.02, УДК 338.242

Термін виконання 2004-2005 рр.

 

НДР 2958ф

Теоретично-методологічні положення щодо визначення та оцінки   індикаторів ринку праці в Україні; моделювання шляхів розвитку. ” (науковий керівник – д.ф-м.н., професор Капустян В.О.),

замовник - Міністерство освіти та науки України.

№ держреєстрації    0106u002066             КВНТД П.2.29.02.02, УДК 621.039

Термін виконання 2006-2007 рр

 

НДР 2132п

 «Удосконалення механізмів забезпечення ефективного функціонування природних монополій в Україні». ” (науковий керівник – д.е.н., професор Герасимчук В.Г.),

замовник - Міністерство освіти та науки України.

№ держ реєстрації № 0109U008651.                   КВНТД П.2.29.02.02, УДК 621.039

Термін виконання 2008-2009 рр

 

НДР 2133п

«Науково-технічне співробітництво як економічна складова сталого розвитку» ” (науковий керівник – д.е.н., професор Герасимчук В.Г.),

замовник - Міністерство освіти та науки України.

№ держреєстрації 0108U000510    КВНТД П.2 29.02.02, УДК  621.039

Термін виконання 2008-2009 рр

 

НДР 2289п

«Моделювання ціноутворення та розробка прогнозних цінових моделей в ПЕК України» ” (науковий керівник - д.ф-м.н., професор Капустян В.О.)

замовник - Міністерство освіти та науки України.

№ держреєстрації   0109U002759                          КВНТД     ІІ.2 29.02.02, УДК  621.039

Термін виконання 2009-2010 рр

 

 

НДР 2364п

«Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей  та регіонів України» (науковий керівник - д.ф-м.н., професор Капустян В.О.)

замовник - Міністерство освіти та науки України.

№ держреєстрації 0110U001334                           КВНТД П. 2 29.02.02, УДК 621.039

Термін виконання 2010-2011 рр

 

Госпдоговірні науково-дослідні теми:

 

№28000-04/93 “Створення фіскального простору становлення середнього класу в Україні”, № держреєстрації  0107U007209 замовник - Міністерство освіти та науки України. ” (науковий керівник – к.е.н., Войтко С.В.) , замовник - Міністерство фінансів України. Термін виконання 2007 р

 

№28000-04/94 „Оподаткування майна в країнах ЄС та країнах інших континентів”, № держреєстрації  0107U007210, (науковий керівник – к.т.н., Анкудович Т.Є.) замовник - Міністерство фінансів України. Термін виконання 2007 р

 

№28000-04/171 “Фіскальна необхідність та соціально-економічні наслідки запровадження податку на активи”, № держреєстрації № 0106U011605, (науковий керівник –к.т.н., Анкудович Т.Є.) замовник - Міністерство фінансів України. Термін виконання 2006 р

 

№28000-04/172«Напрями удосконалення оподаткування інтелектуальної власності”, № держреєстрації  0106U011606 (науковий керівник–к.е.н.,доцент   Войтко С.В.)замовник - Міністерство фінансів України.Термін виконання 2006 р

 

№ 25.9/004 “Дослідження характеристик освітнього ринку при підготовці фахівців технічного та економічного напрямів”, № держреєстрації 0108U008020 (науковий керівник – д.е.н., професор Герасимчук В.Г.) замовник - Міністерство освіти та науки України. Термін виконання 2007 р

 

№ 34/5к-08 «Розробка системи відрахувань до державного фонду поводження з радіоактивними відходами та порядку використання коштів фонду» № держреєстрації 0107U009194  (науковий керівник – к.т.н., Анкудович Т.Є.) замовник - МЧС України. Термін виконання 2008 р.

 

 
Ініціативні науково-дослідні теми:

 

Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища.
№ 0109U004221
 
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств
№ 0109U000225
 
Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високо­технологічних сфер діяльності.
№ 0108U001483
Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України
№ 0108U009338
 
Корпоративні трансформації в структурі національної економіки України № 0108U009339
 
Проблеми управління та регулювання національною економікою
 № 0108U009340
 
Дослідження напрямків формування промислового потенціалу в трансформативній економіці
 № 0107U001810
 
Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств
№ 0107U002356
 
Маркетингове забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації
№ 0109U005484