Рівні підготовки

Всі спеціальності, за яким відбувається підготовка студентів на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ», мають IV рівень акредитації, що дозволяє проводити підготовку фахівців за таким освітньо-кваліфікаційними рівнями:

            Освітні рівні:

 • бакалавр;

 • магістр.

  Освітньо-науковий рівень: 
 • доктор філософії 

 Підготовка фахівців відбувається за денною та без відриву від виробництва (заочною) формами навчання.

 

На факультеті здійснюється підготовка за такими спеціальностями:

051. ЕКОНОМІКА

    Спеціалізації:

 • Економічна кібернетика
 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства
 • Бізнес-аналітика
 • Управління персоналом та економіка праці

 

075. МАРКЕТИНГ

Спеціалізація:

 • Промисловий маркетинг

 

073. МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціалізації:

 • Менеджмент і бізнес адміністрування
 • Менеджмент інвестицій та інновацій
 • Менеджмент міжнародного бізнесу
 • Логістика