Академічна доброчесність

В університеті запроваджено політику академічної доброчесності


Одними з ключових елементів такої політики є: 

  • Прийнятий Кодекс честі, що стосується студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу.
  • Перевірка на плагіат усіх наукових (дисертації, статті), методичних (підручники, посібники тощо) та навчальних робіт (дипломних, курсових, рефератів тощо) з використання сиситеми Unicheck.