Академічна мобільність


Згідно Закону України «Про вищу освіту», академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами, без відрахування чи звільнення з основного місця навчання чи роботи.

Беручи участь у програмах академічної мобільності студенти отримують такі переваги:

  • набуття додаткових професійних навичок;
  • удосконалення рівня володіння іноземними мовами;
  • знайомство з культурними особливостями різних країн;
  • підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринку праці.

Під час навчання студенти бакалаврату та магістратури, а також здобувачі ступенів доктора філософії та доктора наук мають можливості брати участь у програмах академічної мобільності.

Оцінки, отримані за кордоном, враховуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського (згідно до ЄКТС). За студентом зберігається місце постійного навчання в Україні.

Академічна мобільність передбачає участь студентів у програмах обміну, подвійного диплому, стипендіальних програмах.

Для участі у таких проєктах і програмах студенти повинні навчатися на другому або старших курсах, мати середній бал навчання не менше 75 балів і стати переможцями конкурсного відбору серед студентів, які подали документи на участь у ньому.

Актуальні програми академічної мобільності та умови участі у конкурсах для студентів та здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук КПІ ім. Ігоря Сікорського представлено на сайті відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського.


Детальна інформація про програми академічної мобільності