Конференції та інші наукові заходи ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського


Щорічні конференції на базі факультету менеджменту та маркетингу

 1.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» istc.fmm.kpi.ua  збірник праць: istc.kpi.ua/proc/Кафедра міжнародної економіки 
 2.Міжнародна науково-практична конференція «В2В Маркетинг»b2b-marketing.fmm.kpi.ua    збірник праць: b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/Кафедра промислового маркетингу
 3.Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми і перспективи»confmanagement.kpi.ua  збірник тез: confmanagement.kpi.ua/proc/ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю   conf.management.fmm.kpi.ua   збірник праць (тези): conf.management.fmm.kpi.ua/proc  збірник праць (матеріали конференції): spu.fmm.kpi.ua Кафедра менеджменту 
 4.Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»Кафедра економіки і підприємництва
 5.Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»mpep.fmm.kpi.ua   збірник праць:  mpep.fmm.kpi.ua/procКафедра економічної кібернетики
 6.Науково-практична конференція «Ефективність інженерних рішень в приладобудуванні»Кафедра міжнародної економіки
 7.Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління»ntr.fmm.kpi.ua      збірник праць: ntr.fmm.kpi.ua/proc НТСА факультету
8. 9.
Всеукраїнська науково-практична конференція  “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій” ktpe-conf.kpi.ua   збірник праць: ktpe-conf.kpi.ua/proc/Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці» ktpe-conf-hr.kpi.ua/2020    збірник праць: http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc Кафедра теоретичної та прикладної економіки

З питань участі у конференціях та отримання збірників тез доповідей звертатися до організаторів. 


План заходів на 2020/2021 навчальний рік:

План конференцій та семінарів на 2020/2021 навчальний рік  факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. ІгоряСікорського:

ОрганізаторНазва НТЗТермін проведення
Кафедра міжнародної економікиХVI Всеукраїнська науково-практична конференція “Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні”
 Інформаційне повідомлення 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація суспільства в умовах Next Normality та Industry 4.0»

ХVІI Міжнародна  науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”
Електронна адреса оргкомітету: istc@ukr.net
 
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності»

Круглий стіл “Світовий ринок капіталу: проблеми інтеграції, ризики та вигоди”
Інформаційний лист 
Реєстрація
02-03 грудня 2020 р.01 грудня 2020р.  
 11-12 березня 2021 р.
 29 квітня 2021 р.

 12 листопада 2020 р.
Кафедра економіки і підприємництва
 
ХIX Міжнародна науково-практичної конференція  «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»

Інформаційний лист      Info  
 
25 листопада 2020 р. 
Кафедра теоретичної та прикладної економікиV Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»
Електронна адреса оргкомітету: conf.dtae@gmail.com
Посвідчення
Інформаційний лист   Info
Збірник конференції 

ІI Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці»
 Посвідчення
16 грудня 2020 р.


28 квітня 2021 р. 
Кафедра математичного моделювання економічних системXV Науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів» 28 квітня 2021 р.
Кафедра промислового маркетингу
XV Міжнародна  науково-практична  конференція  «В2В-МАРКЕТИНГ»
телеграм-канал: @b2b_kpi
 
20 квітня 2021 р. 
ХV Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу  «Rising Industrial Marketing Stars»
телеграм-канал: @b2b_kpi 
 

21 квітня 2021 р.  
XV Міжнародна  науково-практична  конференція  «В2В-МАРКЕТИНГ»
телеграм-канал: @b2b_kpi
 
ХV Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу  «Rising Industrial Marketing Stars»
телеграм-канал: @b2b_kpi 

20 квітня 2021 р.  

21 квітня 2021 р.  
 


Кафедра менеджменту
 

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми і перспективи»
ІІ International scientific-practical conference «Business, innovation, management: problems and perspectives»
 Посвідчення 
22 квітня 2021 р. 
Наукове товариство студентів та аспірантів ФММХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління» 
 Посвідчення  
Інформаційний лист       Докладніше...

 8-9 квітня 2021 р.