Наукові видання 


 Факультетом менеджменту та маркетингу  університету  видаються з збірники наукових праць, які включено до наукометричних та  інформаційних баз:

  1. Фаховий наукометричний збірник наукових праць Економічний вісник НТУУ “КПІ”,
  2. Наукометричний збірник наукових праць молодих вчених Актуальні проблеми економіки і управління”
  3. Наукометричний збірник наукових праць молодих вчених “Сучасні проблеми економіки і підприємництва” .

 Економічний вісник НТУУ “КПІ” по роках: