Наукові гуртки


Кафедра міжнародної економіки:


Кафедра економічної кібернетики:


Кафедра менеджменту:

  • Науковий гурток “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств” д.е.н., доц. Дунська   А.Р. (Наказ № 1/102 від   03.03.2020)
  • Науковий гурток  “Логістичний менеджмент”, к.е.н., доц. Луценко І.С. (Наказ 1/101 від 03.03.2020)
  • Науковий гурток “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств” д.е.н., доц. Дунська   А.Р. (Наказ № 1/102 від   03.03.2020) 
  •  Науковий гурток  “Логістичний менеджмент“, к.е.н., доц. Луценко І.С. (Наказ 1/101 від 03.03.2020)   
  • науковий гурток соціогуманітарного спрямування «Управління талантами менеджерів», к.е.н., Шкробот М.В.(Наказ № 1/261 від 25.08.2020)  

 Кафедра промислового маркетингу: