Наукові підрозділи

Лабораторія інформаційних систем та медіа
Лабораторія інноваційного розвитку
Лабораторія системного аналізу фінансових ринків