Наукові напрями

Напрями наукових досліджень факультету менеджменту та маркетингу


У відповідності до зазначених напрямів наукових досліджень на факультеті виконуються держбюджетні, госпрозрахункові та ініціативні наукові теми.