Рівні підготовки, спеціальності та освітні програми


Усі спеціальності, за якими відбувається підготовка студентів на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», мають IV рівень акредитації, що дозволяє проводити підготовку фахівців за таким освітньо-кваліфікаційними рівнями:

            Освітні рівні: бакалавр; магістр.
            Освітньо-науковий рівень: доктор філософії 

 Формами навчання: очна та заочна


 На факультеті здійснюється підготовка за такими спеціальностями:


Ліцензії на право право провадити освітню діяльність за спеціальністями


Детальна інформація про наведені спеціальності та освітні програми на сайті кафедр факультету