Наукова діяльність студентів


Студенти факультету менеджменту та маркетингу беруть активну участь у науковій роботі. В університеті та на факультеті створено усі умови задля залучення студентів до наукової діяльності, а саме: 

  • наукові конференції і семінари; 
  • наукові гуртки кафедр; 
  • Наукове товариство студентів та аспірантів факультету; 
  • рада молодих вчених університету; 
  • Sikorsky Challenge.

Факультетом менеджменту та маркетингу  видаються з збірники наукових праць, які включено до наукометричних та  інформаційних баз, в яких активно публікуються студенти факультету:

  1. Фаховий збірник наукових праць «Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ»;
  2. Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» ; 
  3. Збірник наукових праць молодих вчених “Сучасні проблеми економіки і підприємництва” .