20 жовтня 2022 року за ініціативи декана ФММ Кравченко М.О. проведено науково-методичний семінар «Формування наукового потенціалу факультету на засадах якості та результативності підготовки докторів філософії».

Метою семінару став обмін професійним досвідом та обговорення кращих практик з підготовки докторів філософії на факультеті менеджменту та маркетингу, а також забезпечення умов інформаційної підтримки діючих і потенційних наукових керівників в межах функціонування Школи наукових керівників ФММ.
Семінар об’єднав досвідчених вчених і молодих науковців, котрі долучились до обговорення актуальних питань підготовки досторів філософії на факультеті. 
На семінарі виступили: д.е.н., проф., декан ФММ Кравченко М.О., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту підприємств Дергачова В.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки Войтко С.В., к.е.н., доц., заст. декана з наукової роботи Кухарук А. Д.

Теми, що були розглянуті на семінарі:

  • Нормативні орієнтири підготовки докторів філософії;
  • Практика використання логічної схеми Ашерова щодо підготовки дисертаційних робіт;
  • Забезпечення результативності підготовки докторів філософії: мотивація та моніторинг.

Питання, які було сформульовано науковцями кафедр менеджменту підприємств, міжнародної економіки, промислового маркетингу, економіки і підприємництва, економічної кібернетики сприяли розширенню проблематики семінару та створили підґрунтя для продовження плідних зустрічей в межах запровадженої ініціативи.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI