01 березня 2023 року за ініціативи декана ФММ Кравченко М.О. в межах роботи Школи наукових керівників факультету було проведено науково-методичний семінар «Імперативи реалізації програми підготовки докторів філософії в нових умовах».

На семінарі виступили:

Кравченко М.О. – декан ФММ, Голова спеціалізованої вченої ради Д26.002.23, д.е.н., проф.;

Бояринова К.О. – завідувач кафедри економічної кібернетики, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д26.002.23, д.е.н., проф.;

Кузнєцова К. О. – доцент кафедри менеджменту підприємств, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.002.23, к.е.н., доц.;

Цінні коментарі надала О.І. Дмитрієва – завідувач відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського та С.О. Тульчинська – завідувач кафедри економіки і підприємництва ФММ, д.е.н., проф.


Модератор семінару: Кухарук А.Д., доцент кафедри міжнародної економіки, заступник декана з наукової роботи, к.е.н., доц.

 Теми, що були розглянуті на семінарі:

  1. Підготовка докторів філософії: основні положення та нормативні документи
  2. Підготовка до процедури захисту дисертації для здобувачів ступеня доктора філософії: часові межі та етапи

Захід дозволив посилити інформаційну підтримку діючих і потенційних наукових керівників здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальностями 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг.


ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI