05 грудня 2023 року  відбувся українсько-польський науковий семінар “Соціально-економічні аспекти антикризового управління: міжнародний досвід”, організований КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанським університетом технологій.

     Захід відкрили вітальним словом Ганна Влодаркевич-Клімек, декан факультету інженерії менеджменту, ПУТ; Анатолій Мельниченко, проректор з навчальної роботи, КПІ ім. Ігоря Сікорського;  Марина Кравченко, декан факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Йоанна Калковська, директор Інституту менеджменту та інформаційних систем, факультет інженерії менеджменту, ПУТ;  Сергій Войтко, завідувач кафедри міжнародної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Оксана Ерделі, доцент кафедри підприємництва та ділових комунікацій, факультет інженерного менеджменту, ПУТ

 Провідним підрозділом-співорганізатором від КПІ ім. Ігоря Сікорського стала кафедра міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, зі сторони Познанського університету технологій – кафедра підприємництва та ділового спілкування факультету інженерного менеджменту.

    Під час семінару обговорено актуальні питання та проблеми забезпечення  дієвого антикризового управління в умовах надзвичайних ситуацій, економічних і соціальних зрушень. Значну увагу приділено обговоренню сильних і слабких сторін України та Польщі в управлінні ризиками у кризових ситуаціях і формуванні підприємницького потенціалу місцевих громад України задля повоєнної відбудови.  

     Протягом семінару працювали спікери та команди експертів від України та Польщі за трьома тематичними напрямами: 

  • поведінкові аспекти антикризового управління місцевими громадами; 
  • антикризовий менеджмент на місцевому рівні: практичні аспекти;
  • розбудова підприємницького потенціалу місцевих громад у післявоєнному контексті. 

Були запрошені Владислав Костянтинович Хахулін, в.о. голови Бучанської районної ради Київської області та Сергій Борисович Підлісний, начальник юридичного департаменту Бучанської районної ради Київської області, які виступили з доповіддю “Концепція соціально-економічного відродження Бучанської громади”.

     Програма заходу на чолі організаторів: Ерделі О., к.гум.н., доцента закладу підприємництва та комунікації в бізнесі Познанського технологічного університету та  Войтко С.В., д.е.н., професора, завідувача кафедри міжнародної економіки, ФММ, КПІ ім. Ігоря Сікорського  включала в себе доповіді від визначених спікерів Польщі та України:   Ревтюк Є., д. хаб., професор закладу підприємництва та комунікації в бізнесі Познанський технологічний університет; Павляк М., Ковнацька А., директор Окружного управління праці, Познань; Курош П., директор Департаменту безпеки та кризового менеджменту, Познань; Дахле Г., PhD, доцент закладу підприємництва та комунікації в бізнесі Познанський технологічний університет; Глущенко Я.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, ФММ, КПІ ім. Ігоря Сікорського;  Хахулин В. К., заступник голови Бучанської районної Ради Київської області та Підлісний С.Б. начальник юридичного департаменту Бучанської районної ради Київської області, була представлена у вигляді панельного обговорення та інтерактивних секцій, що надали учасникам можливість глибше зрозуміти сутність антикризового управління та питання відновлення регіонів, найбільш постраждалих  від бойових дій та окупації.

       Захід охопив широке коло учасників – представників бізнес-спільноти, науковців, аспірантів та студентів. Інтеграція різних поглядів дозволила створити плідну обстановку для обговорення та обміну ідеями щодо оптимальних підходів до антикризового управління та подолання проблем відновлення постраждалих регіонів України.

Учасники семінару:

Від польської сторони (Познанський політехнічний університет):

1.  Влодаркевич-Клімек Г., проф., д. хаб., декан факультету інженерії менеджменту Познанського технологічного університету

2. Стаховяк А. проф., д. хаб., факультет інженерії менеджменту Познанського технологічного університету

3. Калковська Й., проф., д. хаб., директор Інституту управління та інформаційних систем Познанського технологічного університету

4. Ерделі О., к. гум. н., доцент закладу підприємництва та комунікації в бізнесі Познанського технологічного університету

5. Вирвіцька М., проф., д. хаб., факультет інженерії менеджменту Познанського технологічного університету

6. Садловська-Вжесінська Дж., проф. д. хаб., директор Інституту техніки безпеки та якості, факультет інженерії менеджменту Познанського технологічного університету

7. Міштал А., д. хаб., професор, проректор Познанського технологічного університету

8. Мругальська Б., д. хаб, професор  закладу підприємництва та комунікації в бізнесі Познанського технологічного університету

9. Лушська Т., д. хаб., професор, Познанський технологічний університет

10. Ревтюк Є., д. хаб., професор закладу підприємництва та комунікації в бізнесі Познанський технологічний університет

11. Дахле Г., PhD, доцент закладу підприємництва та комунікації в бізнесі Познанський технологічний університет

12. Курош П., директор Департаменту безпеки та кризового менеджменту, Познань

13. Павляк М., директор Окружного управління праці, Познань

Від КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Мельниченко А. А., к.ф.н., проректор з навчальної роботи

Кравченко М.О., д.е.н., професор, декан ФММ

Войтко С.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, ФММ

Акімова О. А., к.філос.н., доцент, декан ФСП

Глущенко Я.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, ФММ

Іванова Т.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

Корогодова О.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, ФММ

Кухарук А.Д., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, заступник декана з наукової роботи ФММ

Скоробогатова Н.Є., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, ФММ

Черненко Н.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, ФММ

Юрчишин О.Я., к.т.н., доцент, начальник відділу науково-інноваційного супроводу освітнього процесу

Від Бучанської районної Ради:

Хахулин В. К., заступник голови Бучанської районної Ради.

Підлісний С. Б. начальник юридичного департаменту Бучанської районної ради.

Активну участь в обговоренні нагальних питань, піднятих модераторами, брали аспіранти кафедри міжнародної економіки: Демішев І. В., Чернуха І. С., Гарбар С. В., Хмарський А. В.

Висловлюємо щиру подяку учасникам за цінний внесок у поглиблення розуміння механізмів антикризового управління. Особливу подяку висловлюємо колективу кафедри підприємництва та ділового спілкування Познанської  Політехніки за співпрацю та підтримку в організації плідної дискусії. 

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI