Форми навчання

На факультеті менеджменту та маркетингу відбувається підготовка докторів філософії та докторів наук. 
Для громадян України: 

Підготовка в аспірантурі громадян України здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України — за державним замовленням для роботи у державному секторі національної економіки;
  • коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту для роботи у державному і недержавному секторах національної економіки.

До аспірантури приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Терміни навчання за програмою підготовки PhD – 4 роки.Детальна інформація на сайті відділу аспіратури та доктарантури університету.


Для іноземців:

Підготовка в аспірантурі іноземців та осіб без громадянства відбувається на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Терміни навчання за програмою підготовки PhD – 4 роки.

Детальна інформація…

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI