Дисертаційні ради

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» діє спеціалізована вчена рада Д26.002.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» .

Голова ради:  Крейдич І.М., д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики.

Заступник голови: Войтко С.В., д.е.н., професор, в.о.зав. кафедри міжнарожної економіки.

Вчений секретар: Зозульов О.В., к.е.н., професор, професор кафедри промислового маркетингу. 


До уваги здобувачів наукового ступеня доктора філософії! 

Детальна інформація щодо процесу захисту дисертації знаходиться на сайті Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, в розділі “Атестація науково-педагогічних кадрів”

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI