Наукові теми

Напрями наукових досліджень факультету менеджменту та маркетингу:

Напрям факультету:Актуальні проблеми економіки і управління 
Кафедри:  
МенеджментуУправління інноваційною діяльністю в умовах економіки знаньУправління діяльністю промислових підприємств в умовах нестабільного середовища
Промислового маркетингу  Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств
Економіки і підприємництваТеоретичні та методичні проблеми розвитку національної економіки
Теоретичної і прикладної економікиГлобальна парадигма формування промислового потенціалу: імперативи становлення та розвитку
Міжнародної економікиМіжнародне науково-технічне співробітництво
Математичного моделювання економічних системТеорія управління та інформаційні технології у формуванні стратегії розвитку економічних систем

У відповідності до означених напрямів наукових досліджень на факультеті виконуються держбюджетні, госпрозрахункові та ініціативні наукові теми, у виконанні яких приймають участь аспірантита докторанти факультету.


Докладна інформація щодо наукової тематики, за якою відбувається підготовки доктороів філософії та докторів наук, на сайтах відповідних кафедр.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI