uken

Про факультет

Наша історія

Створенню факультету менеджменту та маркетингу сприяв багаторічний досвід організаційно‑економічної підготовки студентів в КПІ, яка розпочалася у 1937 році, коли була заснована кафедра організації виробництва та економіки промисловості.
 
Враховуючи необхідність поліпшення економіко-управлінської підготовки інженерів, цільової підготовки економістів і менеджерів, 31 березня 1992 року в КПІ створено факультет менеджменту та маркетингу (ФММ). 

До його складу увійшли три профілюючі кафедри — менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, а також кафедри, які обслуговували інженерні факультети КПІ: економіки та організації машинобудівного виробництва, економіки та організації радіоелектронного виробництва, економіки та організації промислових технологій і енергетики.

Впродовж 1992–2002 років ФММ очолював його засновник, к. х. н., професор, Заслужений працівник народної освіти України, академік АІН Віктор Дмитрович Нємцов. З 2002 по 2007 рік деканом був д. е. н., професор Василь Гнатович Герасимчук.

З 2007 року по червень 2021 року факультет очолював д.т.н., професор, Заслужений працівник освіти України Олег Анатольович Гавриш.

З червня 2021 року по теперішній час факультет очолює д.е.н., професор Марина Олегівна Кравченко.