Склад спеціалізованої вченої ради

Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2013 року № 893 (Перелік спеціалізованих вчених рад) :

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» спеціалізована вчена рада Д 26.002.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.

Голова ради: Стеченко Дмитро Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.04; Заступник голови: Шульгіна Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.04; Вчений секретар: Зозульов Олександр Вікторович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.04.